Tuesday, February 08, 2005

Istället för sagor om jättar och tomtar tror vi att vår lycka styrs av Amors pilar och Eros godtycke.